Verditap på boliger.

Vindkraftverk vil påføre et betydelig verdi- tap på svært mange boliger. Erfaringstall fra landet for øvrig viser verditap på mellom 40 og 70% for enkelte hus. Bare deltidsboernes investeringer utgjør 2,5 milliarder (gj.verdi
på 1,7 mill pr. bolig). Hvem skal dekke verdi- tapet?

Legg igjen en kommentar