Folkeaksjon mot vindkraft i Aure. Stiftelsesmøte.

Det ble 30. mai etablert et interimstyre bestående av representanter fra Aksjonsgruppa mot vindkraft Aure og Arbeidsutvalget mot vindkraft / hytte og fritidsboliger.

Tidspunkt: Mandag 2.pinsedag, 10.juni 2019 kl. 11-13                                   Sted: Kultursalen, Aure Arena


Det ble 30. mai etablert et interimstyre bestående av representanter fra Aksjonsgruppa mot vindkraft Aure og Arbeidsutvalget mot vindkraft / hytte og fritidsboliger. I fellesskap står vi bak ønsket om å etablere en frittstående interesseorganisasjon basert på individuelt medlemskap med formål å arbeide mot etablering av vindkraftverk i Aure kommune. Dette blir en felles interesseorganisasjon for alle som ikke ønsker vindkraftverk i Aure.

Dagsorden:

 1. Velkommen og kort presentasjon av interimstyret
 2. Valg av ordstyrer og referent
 3. Kort presentasjon av saken
 4. NVE`s Nasjonale ramme for vindkraft. I denne planen pekes hele Aure kommune ut som et av 13 områder i Norge særlig egnet for vindkraftutbygging. Konsekvenser for kommunen.
 5. Konsesjonssøknaden for Skarsøya vindkraftverk
 6. Spørsmål og innlegg fra salen
 7. Medlemstegning. Interimsstyret foreslår en årskontingent på kr. 150 for voksne, kr. 100 for studenter og kr. 300 for barnefamilier. De som tegner medlemskap er stemmeberettiget.
 8. Behandling av interimstyrets forslag til vedtekter
 9. Valg av styret (vi har forslag til styre, men ta kontakt ved ønske om verv)
 • Eventuelt

  Velkommen!

Hilsen Interimstyret mot vindkraft i Aure                                                                                                                                       

Se facebookgruppa «Nei til vindkraftverk i Aure» eller www.vindkraftmotstand.no

Legg igjen en kommentar