Støtt arbeidet videre i 2020 (for medlemmer) eller bli medlem? Det trenges vakthold om vår natur.

Redigert 29.mars.2020.

Det viser seg at vindkraftbransjen benytter sjansen når avisene er fulle av Coronanyheter og nye saker og vedtak kommer som perler på en snor.
Det viser seg at det er viktig å ha god beredskap mot utbyggere, det er derfor besluttet å viderefør Nei til vindkraftaksjonen i Aure.
Vi oppfordrer derfor alle til å videreføre medlemsskapet.

“Folkeaksjon mot vindkraft i Aure”: Husk å skriv avsender.
Kontingent pr år:  Voksne kr 150,-
                             Student kr 100,-
                           Barnefamilier med barn under 18 år kr 300,-
Kontonummer:   4212 51 45277
Vipps:  571536

I Aure var det valg 9. september 2019. Det ble gjennomført folkeavstemning om vindkraftverk på Skardsøya. Folkeaksjonen laget en informasjonsavis som ble distribueret til alle husstander i kommunen.
Resultatet ble et rungende Nei på over 70%. Et betydelig antall personer, i hovedsak politikere og folk med næringsinteresser i vind står for en betydelig del av ja stemmene. I forhold til den nasjonale fremgangen gikk SP tilbake med ca. 50 % (ca 30% realnedgang), det sier mye.

Det viser seg at vindkraftbransjen bruker sine enorme midler til systematisk desinformasjon og lobbyvirksomhet. Kampen er med andre ord ikke over. Det er besluttet å videreføre foreningen. Vi trenger derfor medlemmer og støtte også i fremtiden!

Vipps gjerne et bidrag, eller overfør på konto, så vi står rustet og parat til neste kamp. En kamp som vi tror kommer. Erfaringene fra forrige runde der de la ned EVAK når saken var avgjort viste seg å være en tabbe.
Kontonummer: 4212  51 45277
Vipps: 571536 . Du finner det under fanen kjøp og betal i Vipps, navn: Folkeaksjonen mot vindkraft.

Nei til vindkraft
i Aure kommune.
Kontonummer: 4212  51 45277
Vipps: 571536
Org.nr: 923 019 618


Org.nr: 923 019 618
Kontonummer: 4212  51 45277
Vipps: 571536 . Du finner det under fanen kjøp og betal i Vipps, navn: Folkeaksjonen mot vindkraft.

Hvordan bli medlem:
Send mail ved å trykke på denne linken.

Vi ønsker mailadresse og fødselsdato og eller fødselsår. Fint om du også kan oppgi mobilnummer.

Ved familiemedlemseskap oppgi navn og fødselsdato/år på alle og minst en mailadresse. (Fødselsdato/fødselsår er frivillig, men mange steder ellers i landet der det leveres lister kreves det for at stemmen skal telle.)
NB! Du kan også sende melding til Facebooksidens administrator.

Hvorfor vil vi ha mailadresse og eventuelt mobilnummer: Det er for lettere å kunne formidle beskjeder til medlemmer. Du kan være medlem uten å oppgi dette, men kan ikke regne med å få eventuell fellesinformasjon personlig, kun via facebooksiden.

Kontingent er en årlig kontingent:
Voksne kr. 150, studenter og selvstendige medlemmer over 15 år kr.100, barnefamilier med barn under 18 år kr. 300 .

Foreningen er registrert i Brønnøysund og det er opprettet en konto i foreningens navn. Vi jobber med å få ut regninger.

Vi trenger mange medlemmer så det er fint om du tipser andre om denne siden.

Dersom du ikke finner linken til kontaktskjema kan du trykke på øverst til høyre på siden der det står kontakt. På mobil må du trykke på der det er tre streker, da kommer meny valget fram.

10 juni 2019 ble styre bestående av representanter fra Aksjonsgruppa mot vindkraft Aure og Arbeidsutvalget mot vindkraft / hytte og fritidsboliger valgt inn i foreningen Nei til vindkraft i Aure. I fellesskap står vi bak ønsket om å etablere en frittstående interesseorganisasjon basert på individuelt medlemskap med formål å arbeide mot etablering av vindkraftverk i Aure kommune. Det er en felles interesseorganisasjon for alle som ikke ønsker vindkraftverk i Aure.

Kontonummer: 4212  51 45277
Vipps: 571536
Organisasjonsnummer: 923 019 618

Legg igjen en kommentar