Nyheter fra styret og smånytt 2019

Hva skjer i foreningen?

Nyheter fra styret

Diverse smånyheter .

Vindkraftmotstanden vokser, det er nå over 150.000 medlemmer på nei sidene.

Det er nå ca.150.000 medlemmer på de ca.50 forskjellige Facebooksidene som omhandler vindkraft. ABC-nyheter siterer Klassekampen. Les mer her

Nye medlemmer.

Det kommer stadig nye medlemmer, i dag 24.07.19 har det kommet 11 nye innmeldinger, velkommen til alle. Fortsett å meld der inn, verv naboer og venner. Vi trenger å være mange.

Nytt fra styret juni og juli.

Foreningen ble formelt stiftet 10.juni, en felles forening for fastboende og deltidsboende (hyttefolk). Inerimstyret ble avløst av et valgt styre på stiftelsesmøtet.

Det arbeides med verving av medlemmer. Her er link til innmeldingssiden. https://www.vindkraftmotstand.no/2019/06/21/onsker-du-a-bli-medlem/

Foreningen er registrert i Brønnøysundregisteret. (Papirene er sendt inn)

Det arbeides med visualisering av konsekvensene av en full utbygging slik det er skissert. Kan du bidra eller kjenner noen som kan så er vi veldig glad for å få tips.
Send mail eller kontakt oss, bruk kontaktsiden.
Det vi trenger mest er en terrengmodell av kommunen, deretter en modellert vindturbin, helst med roterende turbinblader, i riktig størrelse.

Foreningen har møtt kommunestyremedlemmer som såkalt sendebud.
Foreningen har deltatt på konferanse.
Foreningen har sendt mailer og brev rundt til kommune, fylke og andre berørte parter.

Siste styremøte i juli er berammet 31.07.

Legg igjen en kommentar