Monthly Archives: august 2023

Foreningen Folkeaksjonen mot vindkraft i Aure er aktiv både nå i 2023 ogå i årene som kommer

Klipp fra facebooksiden
Det er dessverre nødvendig at foreningen fortsetter sitt arbeid. Det viser seg at Njordr AS opprettholder/fornyer sin søknad om vindkraft i Aure. De har tydeligvis forsterket sin kobling mot lokale krefter og forsøker nye veier. – Det kommende valget er viktig. 1. Kommunevalget er viktig, velg rett parti og gi personstemmer til de du mener taler din sak. 2. Fylkestingsvalget er mer viktig enn tidligere, fylket blir gitt utvidede fullmakter og kan presse gjennom saker. – Vi vil komme tilbake med mer informasjon.