10 juni 2019 ble styre bestående av representanter fra Aksjonsgruppa mot vindkraft Aure og Arbeidsutvalget mot vindkraft / hytte og fritidsboliger valgt inn i foreningen Nei til vindkraft i Aure. I fellesskap står vi bak ønsket om å etablere en frittstående interesseorganisasjon basert på individuelt medlemskap med formål å arbeide mot etablering av vindkraftverk i Aure kommune. Det er en felles interesseorganisasjon for alle som ikke ønsker vindkraftverk i Aure.

Kontonummer: 4212  51 45277

Vipps: Kommer snart

Organisasjonsnummer: 923 019 618